V Forum Ochrony Środowiska

15-16 kwietnia 2019 roku
Sheraton Warsaw Hotel

200 uczestników
40 prelegentów
2 dni obrad

V Forum Ochrony Środowiska

W dniach 5-6 marca 2018 r. zapraszamy Państwa do Warszawy, by wspólnie debatować podczas IV już edycji Forum Ochrony Środowiska. To jedna ze sztandarowych propozycji, jakie Izba ma w swojej palecie wydarzeń konferencyjnych, która przez kolejne edycje wyrobiła już sobie renomę i zaskarbiła uznanie uczestników. Dotychczasowe edycje osnute były na kanwie wiodącego głównego tematu (np. w roku minionym była to Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju), nie inaczej będzie i tym razem. Wzrost temperatury, ekstremalne zjawiska pogodowe, częstsze susze i powodzie, występowanie nowych chorób i ich mutacji – właściwie nie ma już takiego obszaru, który byłby odporny na zmiany klimatu. Każdego dnia docierają do nas coraz bardziej niepokojące informacje – wiemy, że Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej UE. Wg danych Europejskiej Agencji Środowiska, każdego roku zanieczyszczone powietrze jest przyczyną śmierci 43 000 osób w Polsce.

Adaptacje do zmian klimatu to jeden z wiodących, „gorących” tematów, których nie może zabraknąć na kolejnej edycji Forum Ochrony Środowiska. Przedstawienie rozwiązań, nie tylko przeciwdziałających negatywnym zmianom klimatu, ale też przygotowujących państwo, samorządy i firmy na nową rzeczywistość, to kanwa dyskusji otwierającej Forum. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów, organizacji gospodarczych, naukowców. Swoją ważną rolę w ochronie klimatu może odegrać sektor wodociągowo-kanalizacyjny, co będziemy chcieli mocno podkreślić.

Podczas Forum Ochrony Środowiska zaplanowaliśmy również omówienie najważniejszych wyzwań legislacyjnych dla branży wod.-kan.

Zobacz galerię zdjęć z IV Forum Ochrony Środowiska Prezentacje do pobrania

UWAGA!

SPECJALNIE DLA UCZESTNIKÓW FORUM PUNKTY KONSULTACYJNE PRZEZ DWA DNI WYDARZENIA

KONSULTACJE PRAWNE:
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K.
Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.K.
KONSULTACJE TARYFOWE:
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Prelegenci

Agenda

5.03.2018
10:00 - 11:00Rejestracja uczestników, kawa powitalna
11:00 - 12:30 Rozpoczęcie i powitanie uczestników - Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"
Odczytanie listu Prezydenta RP - Zdzisław Sokal, Doradca Prezydenta RP

PANEL INAUGURACYJNY:
Klimat – polskie wyzwania i działania w przededniu COP 24

Moderator: Andrzej Godlewski, publicysta, wykładowca Uniwersytetu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Paneliści:
prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim
Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. polityki klimatycznej Ministerstwo Środowiska
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska
Ewa Kamieńska, Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW
Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby.
12:30 - 12:50Przerwa
12:50 - 14:20PANEL DYSKUSYJNY:
Działania adaptacyjne w obliczu zmian klimatu.

Moderator: dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska

Paneliści:
prof. dr hab. Tomasz Okruszko, SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Wodnej
dr inż. Joanna Strużewska, Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
dr Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet S.A.
dr Iwona Wagner, FPP ENVIRO, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekologii Stosowanej
przedstawiciel Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”


Tematyka dyskusji:
Jak będzie zmieniał się klimat w perspektywie 50-100 lat.
Aspekty hydrologiczne, hydrogeologiczne w obliczu zmian klimatu.
Zasoby wodne naszego kraju i działania jakie podejmują lub będą podejmować Wody Polskie.
Zaopatrzenie w wodę – przed jakimi wyzwaniami stoją przedsiębiorstwa wodociągowe.
Zielono-błękitna infrastruktura jako przykład poprawy jakości życia mieszkańców polskich miast w kontekście silnych zmian klimatu.
14:20 – 14:30 Przelewy burzowe – pomiary przepływu
Andrzej Langowski, NIVUS Sp. z o.o.
14:30 - 15:15Lunch
15:15 - 17:00PANEL MERYTORYCZNY:
Prawo wodne, a branża wod.-kan. Co w wodzie piszczy?

moderator: dr Paweł Chudziński
Wystąpienie wprowadzające
Małgorzata Bogucka - Szymalska, Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
Aksjologia Prawa wodnego. W poszukiwaniu woli prawodawcy
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Wody opadowe i roztopowe w ujęciu nowego Prawa wodnego
prof. dr hab. Krystian M. Ziemski
Ocena wodnoprawna a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dr Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k
Dyskusja: prelegenci, zaproszeni goście, uczestnicy Forum
20:00Uroczysta kolacja
6.03.2018
10:00 - 12:15PANEL MERYTORYCZNY:
Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie taryfowe
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wykład wprowadzający
Ewa Szymura, Naczelnik Wydziału zaopatrzenia ludzi w wodę, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Sylwia Taszarek, Specjalista w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - najważniejsze konsekwencje zmian
Maciej Szambelańczyk - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k
Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Roman Wiertelak, Członek zespół IGWP ds. regulaminu
Wniosek taryfowy po zmianach
Marcin Błędzki, Główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP
Magdalena Borowczyk-Zalewska Główny specjalista ds. prawnych IGWP
Kalkulacje Taryf – narzędzie do składania wniosków czy coś więcej?
Michał Dziarmaga, Specjalista ds. Wdrożeń UNISOFT Sp. z o.o.
Dyskusja: prelegenci, zaproszeni goście, uczestnicy Forum
12:15 - 12:30Przerwa kawowa
12:30 - 14:30PANEL MERYTORYCZNY:
Ustawa o jawności życia publicznego w przedsiębiorstwach wod.-kan.
Ustawa o jawności życia publicznego – czemu służyć ma nowa ustawa i kogo będzie dotyczyć? Wprowadzenie do dyskusji. prof. dr hab. Krystian M. Ziemski
Nowe oświadczenia majątkowe - kto musi je składać i co należy w nich ujawnić?
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Dostęp do informacji publicznej po zmianach?
Joanna Kostrzewska, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym w przedsiębiorstwach komunalnych.
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Kim jest sygnalista i jakie prawa mu przysługują?
Joanna Kostrzewska, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Kontrola spółek komunalnych przez rady i radnych.
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Dyskusja i podsumowanie panelu
prof. dr hab. Krystian M. Ziemski
14:30Lunch

Koszt uczestnictwa w Forum

1100 zł + 23% VAT Dla członka IGWP

1300 zł + 23% VAT Pozostali uczestnicy

Lokalizacja

Sheraton Warsaw Hotel

ul. Bolesława Prusa 2
Warszawa 00-493

Cena

pokój jednoosobowy 450 zł ze śniadaniem *
pokój dwuosobowy 500 zł ze śniadaniem *

Parking 80 zł
*ilość pokoi w preferencyjnej cenie ograniczona, po wyczerpaniu puli noclegów w cenie regularnej organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kosztu noclegu na wyższy zgodnie z wycena podana przez Hotel

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z Prelegentami:

Anna Lutowska
a.lutowska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 24
Telefon komórkowy
+48 517 013 750

Zgłoszenia, kontakt z Uczestnikami i obsługa Gości:

Natalia Przepierska

konferencje@igwp.org.pl

n.przepierska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 21
Telefon komórkowy
+48 517 013 749

Kontakt z mediami oraz Promocja i reklama:

Anna Lembicz
a.lembicz@igwp.org.pl
Telefon komórkowy
+48 517 013 730
Jakub Kucharski
j.kucharski@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon komórkowy
+48 517 013 728

Partnerzy merytoryczni

Partner generalny

Partnerzy

Patronaty medialne