IV Forum Ochrony Środowiska

5-6 marca 2018 roku
Sheraton Warsaw Hotel

200 uczestników
40 prelegentów
2 dni obrad

IV Forum Ochrony Środowiska

W dniach 5-6 marca 2018 r. zapraszamy Państwa do Warszawy, by wspólnie debatować podczas IV już edycji Forum Ochrony Środowiska. To jedna ze sztandarowych propozycji, jakie Izba ma w swojej palecie wydarzeń konferencyjnych, która przez kolejne edycje wyrobiła już sobie renomę i zaskarbiła uznanie uczestników. Dotychczasowe edycje osnute były na kanwie wiodącego głównego tematu (np. w roku minionym była to Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju), nie inaczej będzie i tym razem. Wzrost temperatury, ekstremalne zjawiska pogodowe, częstsze susze i powodzie, występowanie nowych chorób i ich mutacji – właściwie nie ma już takiego obszaru, który byłby odporny na zmiany klimatu. Każdego dnia docierają do nas coraz bardziej niepokojące informacje – wiemy, że Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej UE. Wg danych Europejskiej Agencji Środowiska, każdego roku zanieczyszczone powietrze jest przyczyną śmierci 43 000 osób w Polsce.

Adaptacje do zmian klimatu to jeden z wiodących, „gorących” tematów, których nie może zabraknąć na kolejnej edycji Forum Ochrony Środowiska. Przedstawienie rozwiązań, nie tylko przeciwdziałających negatywnym zmianom klimatu, ale też przygotowujących państwo, samorządy i firmy na nową rzeczywistość, to kanwa dyskusji otwierającej Forum. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów, organizacji gospodarczych, naukowców. Swoją ważną rolę w ochronie klimatu może odegrać sektor wodociągowo-kanalizacyjny, co będziemy chcieli mocno podkreślić.

Podczas Forum Ochrony Środowiska zaplanowaliśmy również omówienie najważniejszych wyzwań legislacyjnych dla branży wod.-kan.

Prelegenci

Agenda

5.03.2018
10:00 - 11:00Rejestracja uczestników, kawa powitalna
11:00 - 12:30PANEL INAUGURACYJNY:
Klimat - polskie wyzwania i działania w przededniu COP 24
12:30 - 12:50Przerwa kawowa
12:50 - 14:20PANEL DYSKUSYJNY:
INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA
Działania adaptacyjne w obliczu zmian klimatu

moderator: dr Krystian Szczepański

Tematyka dyskusji:
Polityka klimatyczna a adaptacja do zmian klimatu- konferencja COP 24 w Katowicach.
Jak będzie zmieniał się klimat w perspektywie 50-100 lat.
Aspekty hydrologiczne, hydrogeologiczne w obliczu zmian klimatu.
Zasoby wodne naszego kraju i działania jakie podejmują lub będą podejmować Wody Polskie.
Zaopatrzenie w wodę – przed jakimi wyzwaniami stoją przedsiębiorstwa wodociągowe.
14:20 - 14:35Prezentacja
14:35 - 14:50Prezentacja
14:50 - 15:40Lunch
15:40 - 17:30PANEL MERYTORYCZNY:
Prawo wodne, a branża wod.-kan. Co w wodzie piszczy?

moderator: dr Paweł Chudziński
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Aksjologia Prawa wodnego. W poszukiwaniu woli prawodawcy
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Wody opadowe i roztopowe w ujęciu nowego Prawa wodnego
prof. dr hab. Krystian M. Ziemski
Ocena wodnoprawna a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dr Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k
dyskusja: prelegenci, zaproszeni goście, uczestnicy Forum
19:30Uroczysta kolacja
6.03.2018
10:00 - 12:15PANEL MERYTORYCZNY:
Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie taryfowe
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wykład wprowadzający
przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - najważniejsze konsekwencje zmian
Maciej Szambelańczyk - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k
Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Roman Wiertelak, Członek zespół IGWP ds. regulaminu
Wniosek taryfowy po zmianach
Marcin Błędzki, Główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP
Magdalena Borowczyk-Zalewska Główny specjalista ds. prawnych IGWP

dyskusja: prelegenci, zaproszeni goście, uczestnicy Forum
12:15 - 12:30Przerwa kawowa
12:30 - 14:30PANEL MERYTORYCZNY:
Ustawa o jawności życia publicznego w przedsiębiorstwach wod.-kan.
Ustawa o jawności życia publicznego – czemu służyć ma nowa ustawa i kogo będzie dotyczyć? Wprowadzenie do dyskusji. prof. dr hab. Krystian M. Ziemski
Nowe oświadczenia majątkowe - kto musi je składać i co należy w nich ujawnić?
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Dostęp do informacji publicznej po zmianach?
Joanna Kostrzewska, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym w przedsiębiorstwach komunalnych.
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Kim jest sygnalista i jakie prawa mu przysługują?
Joanna Kostrzewska, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Kontrola spółek komunalnych przez rady i radnych.
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Dyskusja i podsumowanie panelu
prof. dr hab. Krystian M. Ziemski
14:30Lunch

Koszt uczestnictwa w Forum

1100 zł + 23% VAT Dla członka IGWP

1300 zł + 23% VAT Pozostali uczestnicy

Lokalizacja

Sheraton Warsaw Hotel

ul. Bolesława Prusa 2
Warszawa 00-493

Cena

pokój jednoosobowy 450 zł ze śniadaniem *
pokój dwuosobowy 500 zł ze śniadaniem *

Parking 80 zł
*ilość pokoi w preferencyjnej cenie ograniczona, po wyczerpaniu puli noclegów w cenie regularnej organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kosztu noclegu na wyższy zgodnie z wycena podana przez Hotel

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z Prelegentami:

Anna Lutowska
a.lutowska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 24
Telefon komórkowy
+48 517 013 750

Zgłoszenia, kontakt z Uczestnikami i obsługa Gości:

Natalia Przepierska

konferencje@igwp.org.pl

n.przepierska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 21
Telefon komórkowy
+48 517 013 749

Kontakt z mediami oraz Promocja i reklama:

Anna Lembicz
a.lembicz@igwp.org.pl
Telefon komórkowy
+48 517 013 730
Jakub Kucharski
j.kucharski@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon komórkowy
+48 517 013 728

Partnerzy merytoryczni

Patronaty medialne