V Forum Ochrony Środowiska

15-16 kwietnia 2019 roku
Novotel Warszawa Centrum

Gospodarka obiegu zamkniętego
wyzwanie czy dzisiejsza konieczność
Nowoczesne przedsiębiorstwo
WOD-KAN 5.0
200 uczestników
40 prelegentów
2 dni obrad

V Forum Ochrony Środowiska

Trwa V Forum Ochrony Środowiska. Profesor Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, niestety tym razem nie mógł do nas dołączyć z uwagi na inne obowiązki. Specjalnie dla wszystkich uczestników Forum nagrał jednak przesłanie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, które dziś otrzymaliśmy.


Dla przedstawicieli branży wodno – kanalizacyjnej, czy też szerzej, sektora komunalnego, jest oczywiste, że ekologia to logika. To sens podejmowanych działań służących utrzymaniu i poprawie ekosystemu, w celu przekazania tego cennego depozytu przyszłym pokoleniom. W końcu, gospodarka przyjazna środowisku to ważny element polityki zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

Rzeczywistość która nas otacza charakteryzuje się dużą zmiennością. Rozwiązania dawniej stosowanego okazują się anachroniczne, w ich miejsce pojawia się informatyzacja i robotyzacja. Nie znaczy to jednak, iż człowiek przestaje być kreatorem rzeczywistości. Jego miejsce w procesach społecznych jest pierwszorzędne i ugruntowane.

Dlaczego o tym wszystkim mowa? Obecny wiek jest stuleciem szybkich przemian dokonujących się w oparciu o wiedzę. Wiedza, która nie jest rozpowszechniana i popularyzowana traci swój sens. Stąd liczne seminaria oraz konferencje, które służą nie tylko przekazywaniu know – how, ale stanowią miejsce nawiązywania nowych kontaktów oraz serdecznych rozmów starych znajomych.

Mając świadomość jak ważna jest dla rozwoju gospodarki wodno – kanalizacyjnej sfera ekologii, postanowiliśmy parę lat temu zorganizować pierwszą edycję Forum Ochrony Środowiska. Nie ma co ukrywać, zastanawialiśmy się, jaka będzie recepcja tego wydarzenia. Nasze wątpliwości okazały się bezpodstawne. Konferencja znalazła uznanie oraz wpisała się na mapę wydarzeń promujących ochronę środowiska. Zgromadziliśmy wokół przedsięwzięcia grono życzliwych osób, które zawsze służyły nam radą i merytorycznym wsparciem. Trudno wyobrazić sobie kolejne edycje Forum Ochrony Środowiska bez wiernych przyjaciół.

Dziś jesteśmy w przede dniu kolejnej edycji naszego spotkania. Chcemy, aby w tym roku kluczowym zagadnieniem, które poddamy analizie i dyskusji była gospodarka obiegu zamkniętego. Ograniczona ilość światowych zasobów naturalnych przynagla do szukania takich rozwiązań, które spowodują, iż przyszłe pokolenia będą żyły w systemie nie gorszym niż ten, który jest naszym udziałem.

Podczas dwóch dni konferencji będziemy chcieli pokazać na przykładzie branży wodno – kanalizacyjnej oraz sektora komunalnego w jaki sposób można zminimalizować zużycie surowców i wielkość odpadów, jak również utratę energii poprzez  tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych, są wykorzystywane jako surowce dla innych.

Współczesna gospodarka nie będzie efektywna jeśli nie zostanie oparta o wiedzę. Dlatego podniesiemy podczas naszej konferencji problem współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo – badawczym. Synergia obu stwarza możliwość dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. Powszechna implementacja wyników badań naukowych w sferze gospodarki wymaga zrozumienia dokonujących się procesów. Dlatego podejmiemy próbę odpowiedzi, w jaki sposób powinna zostać prowadzona szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, której ostatecznym celem winno być podniesienie środowiskowej świadomości docelowych odbiorców.

Aby jednak wyżej wspomniane cele udało się zrealizować, konieczne jest zdefiniowanie nowoczesnego systemu zarządzania firmą. Naszym zdaniem powinno to uwzględniać nie tylko maksymalizację zysku przedsiębiorstwa, ale również inwestycje w kapitał społeczny i pracowniczy. Stąd też będziemy także dyskutować na ten temat.

Szanowni Państwo, drogie Koleżanki i Koledzy, dziękując za dotychczasową życzliwość dla idei Forum Ochrony Środowiska, serdecznie Państwa zapraszam do udziału w naszej wspólnej konferencji, życząc owocnych dyskusji, wielu inspiracji i towarzyskich spotkań.

Dorota Jakuta

Prezes IGWPPrelegenci

Agenda

Pierwszy dzień

Gospodarka Obiegu Zamkniętego- wyzwanie czy  dzisiejsza konieczność?

10:30 - 11:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
11:00 - 11:10 Rozpoczęcie i powitanie

Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

11:10 - 11:30 GOZ - Wyzwanie jutra czy dzisiejsza konieczność?

Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

11:30 - 11:50 Mapa drogowa GOZ w Polsce

Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

11:50 - 12:05 Raport „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym – opis sytuacji i rekomendacje”

Tomasz Wojciechowski, Koordynator, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

12:05 - 13:00 Panel dyskusyjny

Moderator: red. Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna
W dyskusji udział wezmą: uczestnicy panelu, goście Forum, przedstawiciele IGWP

13:00 - 14:00 Lunch

GOZ doświadczenia europejskie

14:00 - 14:20 Europejskie przykłady GOZ w praktyce

Bruno Tisserand, Prezydent EurEau

14:20 - 14:40 Szwedzkie doświadczenia w zakresie GOZ

Daniel Larsson, Ambasada Szwecji

14:40 - 14:55 Konkurs dla uczestników

Arcus S.A.

GOZ doświadczenia polskie

14:55 - 15:15 Innowacyjna oczyszczalnia wdraża gospodarkę o obiegu zamkniętym – program NFOŚiGW

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej

15:15 - 15:35 GOZ w mieście Warszawa

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy 

15:35 - 15:50 Przerwa kawowa
15:50 - 16:10 Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do chłodzenia urządzeń elektrociepłowni

Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickie Wodociągi S.A.

16:10 - 16:35 Prawne uwarunkowania GOZ

Jarosław Jóźwiak, Kancelaria Wierzbowski

16:35 - 17:05 Dyskusja i podsumowanie

Moderator: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej

W dyskusji udział wezmą prelegenci i uczestnicy Forum

19:00 Spektakl oraz uroczysty bankiet w Teatrze Capitol
Drugi dzień

Przedsiębiorstwo Wod-Kan 5.0

9:30 - 10:00 Kawa powitalna
10:00 - 10:10 Powitanie i wprowadzenie

Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby

Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

10:10 - 10:40 Wykład mistrzowski : Sztuka błądzenia

Rafał Żak

10:40 - 11:05 W firmie najważniejszy jest…

Józef Natonek, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. 

11:05 - 11:20 Innowacyjna metoda zagospodarowania wód deszczowych (kanał retencyjny) jako efekt wzorcowej współpracy między Politechniką Rzeszowską a firmą produkcyjną Uponor Infra.

Paweł Pill, Paweł Birecki, Uponor Infra Sp. z o.o.

11:20 - 11:45 Czego potrzebują firmy, aby w pełni wykorzystać potencjał aktywów niematerialnych

dr Bartłomiej Biga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (sonda: aplikacja)

11:45 - 12:05 Współpraca nauki z przemysłem filarem innowacyjności

Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

12:05 - 12:25 Społeczna odpowiedzialność biznesu, edukacja ekologiczna w przedsiębiorstwie wod-kan

Agnieszka Kaczmarek, Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży i Komunikacji Aquanet S.A. Poznań

12:25 - 12:40 Przerwa kawowa
12:40 - 13:00 Finansowanie badań i innowacji o tematyce wodnej z programu Horyzont2020

dr Maria Śmietanka, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

13:00 - 13:15 Bezpieczne stosowanie rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Piotr Falkowski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek

13:15 - 13:30 Podnoszenie jakości osadów ściekowych i ich ponowne wykorzystanie- Program INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020

Dariusz Kozak, Dyrektor ds. technicznych, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie

13:30 - 13:50 Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki

Marzena Bernacka, Kierownik Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku

13:50 - 14:10 Dyskusja i podsumowanie

W dyskusji udział wezmą prelegenci i uczestnicy Forum

14:10 - 15:00 Lunch
* - do potwierdzenia

Mistrzowski Wykład

Jakże często się mylimy! Czy można to czynić doskonale? Czy błędy mogą być podstawą rozwoju? Czy „ucz się na błędach” ma sens?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzieli nam w swoim Mistrzowskim Wykładzie „Sztuka Błądzenia” Rafał Żak!

„Świat stanął na głowie w swojej obsesji dążenia do perfekcyjnej, bezbłędnej doskonałości. Rafał Żak stawia go z powrotem na nogi”

Jarosław Świątek, Redaktor Naczelny e-czasopisma Psychologia Społeczna

Atrakcja wieczoru

Przedstawienie i uroczysty bankiet w Teatrze Capitol

Teatr Capitol powstał  dzięki pasji i odwadze jego założycieli – aktorki teatralnej i filmowej Anny Gornostaj i jej męża – reżysera Stanisława Mączyńskiego.

Zaskakuje wyjątkowym klimatem, który tworzą wystrój oraz kolorystyka foyer. Teatr Capitol jest miejscem unikalnym. Połączenie pod jednym dachem przestrzeni klubowej i teatralnej to pomysł nowatorski, który sprawia, że można tu spędzić długi i wyjątkowy wieczór.

Na deskach Teatru Capitol występują znakomici aktorzy oraz ludzie teatru, wśród nich m.in. Krzysztof Tyniec, Olga Bończyk, Hanna Śleszyńska, Artur Barciś, Piotr Cyrwus, Piotr Gąsowski, Cezary Żak, Jerzy Gudejko, Joanna Brodzik, Daria Widawska, Katarzyna Skrzynecka, Viola Arlak, Marta Wierzbicka, Łukasz Nowicki, Joanna Moro, Rafał Cieszyński, Katarzyna Kwiatkowska, Magdalena Zawadzka, Michał Piela, Dorota Chotecka, Maja Bohosiewicz, Zofia Zborowska, Jacek Lenartowicz, Wojciech Wysocki i Anna Gornostaj.

Lokalizacja

 

Novotel Warszawa Centrum

ul. Marszałkowska 94/98

00-510 Warszawa

Formularz rezerwacji hotelu PDF

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z Prelegentami:

ANNA LUTOWSKA
a.lutowska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 24
Telefon komórkowy
+48 517 013 750

Zgłoszenia, kontakt z Uczestnikami i obsługa Gości:

NATALIA PRZEPIERSKA

konferencje@igwp.org.pl

n.przepierska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 21
Telefon komórkowy
+48 517 013 749

Kontakt z mediami oraz Promocja i reklama:

 

Małgorzata Massel
m.massel@igwp.org.pl
Telefon komórkowy
+48 517 013 743
Jakub Kucharski
j.kucharski@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon komórkowy
+48 517 013 728

Partner główny

Partnerzy

Patronaty medialne